Chổi lau pin mặt trời Sauber SSB

Với chổi lau pin mặt trời Sauber SSB việc duy tu bảo dưỡng hệ thống pin năng lượng mặt trời không còn là một thách thức mà trở lên đơn giản hơn bao giờ hết. Sử dụng pin lithium 24V. Giao hàng miễn phí toàn quốc.